Posts Tagged ‘Topmarketeersnetwork’

De marketeer gaat op reis (Deel 3)

November 18, 2011

De marketeer gaat op reis en neemt mee: (eigen)waarde! Maar hoe zet je die dan in? En hoe kun je die nog groter maken? “Door te kijken als een kind!’’, zegt Adriaan Wagenaar. Hij is één van de storytellers tijdens het Give Marketeers A Break event op 12 januari 2012. Adriaan is oprichter van Satori en initiatiefnemer van Routinez. Bij Routinez adviseert hij professionals hoe zij hardnekkige patronen kunnen doorbreken bij zichzelf en in organisaties.

Groot luisteren
Op een andere site van Adriaan, Grote Denkers Kleine Denkers, zie je zijn boek met dezelfde titel en daarbij een downloadable PDF: Kleine Cursus Groot Denken. Ik was even wat verward, ik herkende zaken uit klein denken en ook van groot denken. Maar is het één nou beter dan het andere? Adriaan: “Het gaat om de wisselwerking, het één is niet beter dan het andere. Het maakt niet uit waar je begint. Grote denkers zijn juist in staat om klein te denken, om de subtiele signalen te zien die hen de weg wijzen naar hun droom. Wel op een positieve manier trouwens. De meeste mensen denken klein in de vorm van belemmerende overtuigingen. Door de waan van de dag hebben ze het idee dat ze hiertoe gedwongen worden. Maar trek je niets van hen aan. Alles is goud wat mensen zeggen, het is aan jou om het positieve eruit te halen. Doe aan groot luisteren.”

Al meer dan 15 jaar verzamelt Adriaan reflecties van kinderen en gedachten van ‘grote’ denkers, ondernemers en sporters als Richard Branson, Michael Jordan en Easyjet oprichter Stelios Haji-Ioannou. “Het is mij opgevallen dat kinderen onbelemmerd groot denken, ze zijn onbevangen. Diezelfde eigenschap hebben grote denkers en ondernemers ook”, meent Adriaan. Eén van de mooiste quotes in het boek van Adriaan is die van Stelios: ‘Ik wil met mensen werken die geloven in hun dromen. Als mensen niet eens aan hun eigen dromen willen of durven te werken, dan doen ze dat ook niet voor die van mij.’

Minderwaardig
“Laat de marketeers op 12 januari naast hun (eigen)waarde ook hun dromen meenemen; het is onderdeel van je kapitaal. Kapitaal is niet alleen maar geld, je hebt sociaal kapitaal (je relaties), creatief kapitaal (ideeën), menselijk kapitaal (je talenten), spiritueel kapitaal (bezieling, visie en verbondenheid) en uiteraard financieel kapitaal.” Als ik op de site van het event kijk bij Adriaan, herken ik in zijn verhaal het boek van Daniel Pink ‘A Whole New Mind’. In dit boek betoogt Pink dat de wereld meer rechterhersenhelftdenkers nodig zal hebben omdat creativiteit steeds belangrijker wordt. Het is ook dit deel van de hersenen waarmee we het bovengenoemde kapitaal kunnen vinden en inzetten. De mensheid heeft zich echter al heel lang door zijn linkerhersenhelft laten leiden- deze hersenhelft staat voor logica, analyse en lineair denken. De rechterhersenhelft – synthese, verhalen vertellen en het grote plaatje zien – werd als minderwaardig beschouwd. Maar volgens Pink gaan we van het informatie-tijdperk waarin de zogenaamde kenniswerker een belangrijke rol in de economie speelt, naar ‘the age of art and the heart’. En daarin is meer vraag naar en meer plaats voor mensen die conceptueel kunnen denken: Dat wil zeggen, de niet voor de hand liggende verbanden kunnen leggen, de grote lijn kunnen zien. Maar ook zaken op een net even andere manier bekijken, en dat ook aan anderen kunnen uitleggen. Met name door het vertellen van verhalen.

Coming out
“Ik vind het belangrijk dat de marketeers die naar het event komen hun verhalen gaan vertellen. Ik wil hen mobiliseren hun kindergeest tot leven te wekken, hun inzicht en ideeën te laten groeien. Zie het als een coming out van marketeers die dag. Ze beseffen dat ze veel meer potentieel voor de organisatie kunnen inzetten, maar helaas werken ze vaak in een beperkende omgeving. Marketeers zien na verloop van tijd hun waardecreatie over het hoofd en cijferen zich weg. Organisaties moeten weg bewegen van een cultuur van ‘ja maar’ naar ‘ja en’. Ze zijn alleen bezig met financieel kapitaal en de andere kapitaalbronnen uitgeput of niet op waarde geschat – denk aan het menselijk, creatief en spiritueel kapitaal, je talent, ideeën en bezieling. Zoals je aan zijn quote ziet, denkt Easyjet oprichter Stelios daar anders over. Hij ziet dromen in de tijd van de baas juist als een waardevolle bijdrage.”

Een prachtig voorbeeld van het inspelen op een andere kapitaalbron dan het financiële is van Artsen Zonder Grenzen. Begin 2011 had de medische noodhulporganisatie een social media campagne waarin mensen in Nederland werd gevraagd hun profielpagina op Facebook, Twitter en/of Linkedin voor 1 dag te doneren. Artsen Zonder Grenzen nam hun pagina 1 dag over en verspreidde nieuws, foto’s en videobeelden uit de landen waar zij hulp geeft. Als je meedeed kreeg je een aangepaste profielfoto, en Artsen Zonder Grenzen verspreidde maximaal 5 tot 7 berichten via je Facebook-, Twitter- en/of LinkedIn account. Daarmee werd je profiel voor 1 dag een platform om de noodzaak van noodhulp onder de aandacht te brengen, met berichten en verhalen die niet altijd het grote nieuws halen. Artsen Zonder Grenzen startte onlangs een nieuwe campagne gestart: doneer je vrienden op Facebook.

Het Give Marketeers A Break Event: 12 januari 2012.

Hieronder een video waarin Adriaan Wagenaar zijn rol op het event nader verklaart:

Advertisements

De marketeer gaat op reis (Deel 2)

November 15, 2011

De marketeer gaat op reis en neemt mee: een open geest! De meeste mensen kijken naar de wereld vanuit henzelf, hun zogenaamde wereldmodel.  Ze zien wat ze willen zien, dat wat ze niet willen zien of weten filteren ze weg. Om tot nieuwe inzichten te komen moet er eerst iets in hun leven gebeuren dat de boel op zijn kop zet, dat hen uit hun comfortzone haalt.

Kortsluiting!

Op 26-jarige leeftijd kreeg Arjan ter Linden een burn-out. Hij was als jonge man al verantwoordelijk voor zeer zware projecten. Een werkweek van  zo’n tachtig uur kwam bij deze organisatie-adviseur regelmatig voor. De rationele mantra van de maatschappij – werk hard, maak snel carrière, verdien veel geld en gij zult gelukkig zijn! – denderde door zijn hoofd en hij dacht in een droom te leven. En dan ineens, kortsluiting! “Als kind leefde ik altijd volgens mijn buikgevoel en was ik voortdurend gelukkig. Mijn vader was bezorgd over de gelukigzalige blik van mij naar de wereld. De maatschappij is keihard, zo ga je het niet redden. Richting adolescentie veranderde ik en begon ik te leven volgens de regels van de maatschappij. Die burn-out heeft mij uiteindelijk veel opgeleverd. Het heeft mij de ogen geopend en een nieuwe manier van kijken naar het leven gebracht.”

Natuurwetten

Arjan is één van storytellers tijdens het Give Marketeers A Break event dat op 12 januari a.s. plaatsvindt. Hij begeleidt de doorbraaksessie ‘Begin bij Jezelf’, het hebben van een open geest vindt hij daarbij heel belangrijk. “Ik wil marketeers laten zien dat je bij jezelf moet beginnen in deze tijden van verandering: Be the change you wish to see in this world! Het is belangrijk fundamentele keuzes te maken, ook al zijn ze heftig. Marketeers hebben veel meer impact op deze keuzes dan ze denken. Mijn rol daarbij is hen steun en openheid te bieden.” Arjan is in het dagelijkse leven druk bezig met onder andere het realiseren van betekenisvolle en duurzame veranderingen. Daarnaast verdiept  hij zich in nieuwe vormen van organisatie, die slimmer inspelen op de complexiteit van de huidige wereldmarkt. Universele natuurwetten zijn hiervoor zijn inspiratiebron. “Alles is met alles verbonden. De wereld zou je kunnen bekijken als een open veld waar via allerlei trillingniveaus soms op verschillende plaatsen hetzelfde idee ontstaat, zoals dat is gebeurd met de boekdrukkunst. Maar in de Westerse wereld zijn we deze verbondenheid kwijtgeraakt, we zijn van alles gaan segmenteren zoals bijvoorbeeld hoofd en hart. Heel erg jammer, want voortuitgang ontstaat juist als je in verbinding staat met alles en dat je je op dit grotere geheel afstemt.”

Arjan haalt veel inspiratie uit het werk van Otto Scharmer. In ziijn boek Theory U  meldt Scharmer dat de planeet aan het opgaan is door klimaatverandering, armoede, werkloosheid, de energiecrisis, voedselschaarste, crises in het onderwijs, etnisch geweld, gewapende conflicten, terrorisme en oorlog. Oude sociale vormen en structuren werken niet, er staat ons iets nieuws te gebeuren en dat heeft met name te maken met de verbinding die we gaan opzoeken met onszelf en anderen.

 

Schaarste

“Het bedrijfsleven gaat toewerken naar duurzame co-creatie businessmodellen waar ze met vertrouwen instappen en elkaar sterker maken in plaats van concurreren. Het is essentieel daarbij te denken in overvloed, er is genoeg met elkaar te delen. Als je denkt in schaarste kom je vanzelf concurrentie tegen. De marketeer is in dit proces de brug tussen producent en consument. Hoe we nu bezig zijn in bedrijven gaat niet meer. Het huidige businesssysteem  brengt veel verspilling van voeding, energie etc. met zich mee. We zitten in een gesloten lineair, uitputtend systeem, terwijl volgens de natuurwetten open cyclische systemen de norm is. We vullen gaten met gaten; we hebben hard mensen nodig die dit inzien en vanuit dat bewustzijn werken. De afgelopen jaren van individualisatie en materialisatie hebben tot uitholling van ons systeem geleid. Dit systeem genereert korte termijn schijnwinst. We zijn ons alleen op welvaart gaan focussen, terwijl welzijn steeds belangrijker wordt voor veel mensen. Ik ontmoet vaak  jonge academici die zich alleen nog maar voor duurzame merken willen inzetten.”

Als architect van de nieuwe tijd ziet Arjan het als zijn missie de nieuwe ecosystemen de wereld in te helpen. Binnen deze systemen leveren mensen waarde aan elkaar in wisselende samenstellingen. Deze systemen zullen zeker nog onderhevig zijn aan leiding en kaders, alleen zonder de command and control gedachte uit het industriële tijdperk. De nieuwe leiders die binnen het ecosysteem zullen opstaan zijn eerder energiekatalysators. Je wilt heel graag met hen meebewegen in plaats van voor hen moeten werken.

Het Give Marketeers A Break Event: 12 januari 2012.