Posts Tagged ‘Microsoft’

Het greenwashing geneuzel voorbij

June 25, 2011

Donderdag 9 juni jl. gaf ik een korte lezing over shared value bij het Unconference van het StartupCafé georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam. De dag daarna zie ik dat er bij het Financieele Dagblad een sponsored magazine is bijgevoegd van de Delta Lloyd Groep met daarin staat een artikel over duurzaamheid. We zijn de hype voorbij staat er, consumenten ervaren het als een goedkope marketingtruc, het wordt tijd om je af te vragen welk effect verduurzaming heeft op de bedrijfresultaten.

Open en bloot

Shared Value overstijgt het greenwashing geneuzel. Met shared value worden maatschappelijke problemen aangepakt, dus niet alleen milieugerelateerde onderwerpen. Delen van de winst gaan naar maatschappelijke projecten. De mensen die erbij betrokken zijn profiteren ervan en door de diensten en producten te kopen van de sponsor van die projecten pompen ze in feite het geld terug naar het bedrijf en bezorgen ze hen winst. Deze projecten vinden zowel in derde wereldlanden als in het Westen plaats. Het gebeurt open en bloot. Met het aanpakken van maatschappelijke problemen wordt geld verdiend. Prima systeem vind ik en een betere optie dan geld te geven aan allerlei goede doelen en daarbij horende instanties waarvan je niet zeker weet of je geld goed terecht komt. Het is een zaak van iedereen deze problemen op te lossen, dus ook van bedrijven.

Shakti project

Zeer succesvol is het Shakti project van Hindustan Unilever. In India sterven er jaarlijks vele kinderen als gevolg van de slechte hygiëne. In India is Unilever vrouwen gaan opleiden hoe je meer hygiënische toepast in je leven. Deze multinational heeft van deze vrouwen ondernemers gemaakt. Het zijn er ondertussen 45.000. Na de training leiden zij andere vrouwen op hygiënischer te worden en doen dit inmiddels in 100.000 dorpen verdeeld over 15 provincies. Deze dames kopen uiteraard na de opleiding de Unilever producten. Dit project bezorgt Unilever India 5% van de omzet. De bedrijfsresultaten zijn hier helder.

Blikvernauwing

Naast Unilever zijn er ondertussen aardig wat multinationals die zich ook met Shared Value bezig houden: Microsoft, Nestlé, Wal-Mart en GE (Ecomagination). Micheal E. Porter zegt ook niet voor niets in zijn artikel Creating Shared Value in Harvard Business Review van januari-februari 2011: “Companies must take the lead in bringing business and society back together…The solution lies in the principle of shared value, which involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges. Businesses must reconnect company success with social progress.” Hij is daarbij open over het eigenbelang van bedrijven: “Societal needs, not just conventional economic needs, define markets, and social harms can create internal costs for firms.”

Volgens Porter is er de laatste jaren een blikvernauwing ontstaan t.a.v. het begrip kapitalisme. Het zou zogenaamd alleen iets zijn om in te zetten zodat er winst wordt gemaakt die ervoor zorgt dat er werkgelegenheid ontstaat, lonen worden betaald, investeringen worden gedaan en belastingen betaald. Maar dat kapitalisme moeten we opnieuw gaan uitvinden zodat er een situatie onstaat waarbij de gehele maatschappij van de winst kan profiteren. Interessant genoeg is dit in feite ook de achterliggende gedachte bij de tegenhanger van Porter qua strategisch denken, Blue Ocean Strategy. De laatste zinnen van dit boek uit 2005 in Appendix C zijn: “This creates a win-win scenario. A breakthrough in value is achieved for buyers, for the company, and for society at large.” Ik zou zeggen het is win-win-win die Blue Ocean Strategy!

Met de inzet van Shared Value vervaagt in feite het onderscheid tussen profit en non-profit (goede doelen) organisatie. Het onderscheidend vermogen gaat zitten in je waardeketen  en hoe je hiermee naar buiten treedt en welk inkoopgedrag je ermee vertoont.

Advertisements

(Excellente) mensen maken het verschil!

March 4, 2011

“Klanten doodschieten en hun portemonnee afpakken is leuk voor je omzet, maar bied je bedrijf geen continuïteit.” Met deze woorden luidde Marret Leloux op 9 februari jl., directeur Customer & Partner Experience bij Microsoft,  het event ‘Duurzaam groeien met NPS (Net Promoter Score) in de praktijk’ in. Dit event, met Microsoft als locatie, werd georganiseerd door N3Wstrategy. Het gaf inzichten in het genereren van klantenthousiasme, maar niet zonder dat Six Sigma over de schouder meekeek.

Reputatie

Integriteit, transparantie en verbinden staan tegenwoordig hoog in het vaandel bij Microsoft. Zelf zetten ze de Netto Satisfaction tool in, en gezien de heersende Amerikaanse targetdriven cultuur, niet zonder de inzet van keiharde randvoorwaarden als scorecards en KPI’s. Prima lijkt mij, zo ontstaat er evenwicht en maak je de NPS tool krachtiger. Microsoft’s Leloux bekende tijdens het event zowaar kleur, “met onze reputatie doen we het niet goed, maar we beseffen ons dat het superbelangrijk is. Reputatie bouw je van binnenuit.”

Ik vond het prachtig om hier bij Microsoft een medestander van de resource-based view tegen te komen. Veel marketeers denken dat werken aan je imago en klanttevredenheid te maken heeft met het moeten bewerken van de buitenkant, terwijl het grootste concurrentievoordeel van je bedrijf de interne operational excellence is. Slechts daarna kan je je business omzetten naar service experience. Zo neemt Microsoft klantgerichte mensen aan door de frontrunners in de organisatie de selectie van nieuwe mensen te laten doen.

Passie

Top down implementatie bij klanttevredenheidsprocessen is volgens Huub Esten van N3Wstrategy noodzakelijk, maar niet voldoende. “Zonder passie bij de medewerker rest er slechts plichtsmatigheid”, meldt hij zeer terecht. En juist voor het creëren van een enthousiaste cultuur is de inzet van de NPS tool cruciaal. “Het zet je relatie met je klant beter op de kaart”, laat dr. ir. Ellen de Lange-Ros van Faxion weten. “NPS is een manier van werken, in plaats van te focussen op de ontevreden klant, leg je je focus op je superpromoter en dit brengt de medewerkers veel motivatie en enthousiasme. “ Een groot voordeel van NPS is dat het interventies tot op medewerkersniveau ondersteunt”, laat Nils Schmeling van N3Wstrategy weten.

Draagvlak

Ook KPN (Arthur Musters) komt aan het woord. Zij zetten de NPS tool op 4 niveau’s in: benchmark op merk, verdiepingsmetingen op merk en dienst, proces en drivers en op events. Ook Musters onderkent het belang van bottom-up draagvlak:”Belangrijk is de medewerkers te laten bedenken hoe de klant te verrassen en geef ze hierin de ruimte.” En echt, het was geen naïef samenzijn van positivo’s. CEO Rijn Vogelaar van Blauw Research gaf helder aan dat klachten ook heel belangrijk zijn. Ze zijn een kans om enthousiasme te creëren. De crux zit hem erin dat veel bedrijven niet bekend zijn met hun enthousiaste klanten. Ze weten helemaal niet meer waar ze goed in zijn en leggen de focus op kritische klanten. Een groter misser want onderzoek van Blauw Research toont aan dat enthousiaste klanten sterker samenhangen met je groei of winst dan het verminderen van kritische klanten.

De rode draad van dit event is dat hoe mooi het genereren van enthousiaste klanten ook is: je  human resources zijn key en meten is weten! Daarnaast werd ook via een presentatie van de How Company duidelijk dat het niet om zomaar doorsnee medewerkers gaat die je gaan helpen aan enthousiaste klanten en duurzame groei. Het gaat om medewerkers die willen excelleren en prestaties leveren die verder gaan dan redelijkerwijs verondersteld worden. Kortom, hun intrinsieke motivatie leidt tot duurzame groei van je bedrijf. Dit houdt in dat je eerst zelf een zeer aantrekkelijk bedrijf moet zijn om deze toppers aan te trekken. Mooi dat je daar nou ook de NPS tool voor kan inzetten!