Archive for December, 2011

De marketeer gaat op reis (Deel 7)

December 21, 2011
De marketeer gaat op reis  (Deel 7)

De marketeer gaat op reis en neemt mee: nieuwe spelregels! Zijn die nodig dan, nieuwe spelregels? “Het huidige speelveld van het bedrijfsleven voldoet niet meer en is te benauwd geworden. Marketeers moeten een nieuw speelveld gaan creëren met nieuwe spelregels. De huidige toezichthouders hebben zich niet aan de spelregels gehouden en managen op dit moment luchtbellen”, aldus Dennis Kerkhoven.

Co.orperatie 0.0
Dennis Kerkhoven realiseert via de stichting nulpuntnul samen met Marcel de Berg, Rob van Gijzelen, Jacqueline Rempt, en ondertussen een hele zwerm van mensen en organisaties, doorbraken in verduurzaming en de kringloopeconomie. Deze ‘resultants’ – consultants met resultaat en impact – richten zich op het verbinden en activeren van de niche players, corporate business, overheden, kennisinstellingen, burgers en consumenten en het kapitaal aan grote vraagstukken zoals die er zijn in de finance, zorg, voeding, energievoorziening, wonen, vervoer etc. Belangrijk hierbij zijn de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen zoals die van Shared Value. Co.orperatie 0.0 is de werkmaatschappij van de stichting. Een samenwerkingsverband van pro.ofessionals. Zij ondersteunen netwerken van stakeholders bij het opzetten van co.orperaties en samenwerken in ‘zwermen’. Die zwerm zie ik als iets organisch, er sluiten mensen aan en er vallen mensen af. De zwerm is bovendien flexibel en bewegelijk. Eigenlijk is zij voortdurend onderhevig aan verandering, oftewel ontvangt vele prikkels tot innovatie en leidt tot bijzondere en onverwachte oplossingen.

Transformatietijd
Op 12 januari 2012 vindt het Give Marketeers A Break event plaats en Dennis Kerkhoven is een van de inspirators die deze dag de marketeers zal meenemen op een bijzondere beleving en doorbraak. “Velen zien marketing nog als het paradogma dat gaat om producten en diensten, maar dat is helemaal niet zo. Marketing gaat om het creëren van handelsperspectief voor consumenten rondom maatschappelijke uitdagingen. We zitten in een transformatietijd, er is meer aan de hand dan alleen een economische crisis. We zullen met z’n allen een nieuwe werkelijkheid in moeten gaan. Vele mensen ervaren dat de huidige economie een zwart gat is dat letterlijk alle energie opslokt. Als je goed naar dit zwarte gat kijkt zie je dat dit bestaat uit een vlechtwerk van zwarte puntjes met daartussen witte ruimte. Die witte stippen staan voor de ontwikkeling die al lang gaande is naar een meer duurzame kringloop samenleving. De kunst is om deze witte punten, zoals wijle Steve Jobs zei te “connecten”. Dat is waar we nu midden in zitten. De grootste “tegenstander” ben je hierin zelf, de installed base”. Belangrijk is dat marketeers perspectief bieden en daadwerkelijk maatschappelijk betrokken gaan ondernemen en zich focussen op “connecting the dots”. Ze zullen moeten gaan aanhaken aan vele netwerken en gaan samenwerken. Het is hun collectieve intelligentie die leidt tot doorbraken. Met een aantal pioniers die dag hebben we een mooie zwerm bij elkaar.

Koplopers
Maar zijn er marketeers die ervan bewust zijn dat we in een transformatietijd leven? “De transformatie van, zoals ik die noem, ‘in God we trust’ naar ‘in Good we trust’ vraagt inderdaad om een ander bewustzijn. Zij die er nog niet van bewust zijn en hier wel voor open staan, nodig ik van harte uit het event op 12 januari mee te beleven. Anderen zijn zich er juist terdege van bewust en weten dat maatschappelijk betrokken ondernemen in de kern van je business moet zitten. Ze willen weg van de het minder slecht doen en beseffen dat het om added value gaat. Bedrijven zoals Unilever, Nutreco en Philips zijn hierin koplopers en werken op dit moment hard aan die transformatie. Verantwoordelijk zijn, samenwerken met stakeholders, omdenken en omdoen en praktisch eenvoudig handelingsperspectief creëren en bieden zijn hierin key. Het gaat om de menselijke maat en mensenwerk, waarbij we samen op een ontdekkingsreis zijn.“

Connacting
Mooi dat deze grote organisaties het bewustzijn hebben en de tijdsgeest goed aanvoelen. In de loop van de geschiedenis zijn veel grote organisaties vergeten verbinding te houden met de klant. De klant kan zich op dit moment via sociale netwerken gemakkelijk met elkaar verbinden zonder dat een organisatie hier iets aan kan doen. Deze zwerm van klanten gaat dwars door alle machtsnetwerken heen. Als een bedrijf binnen nu en een paar jaar de verbinding niet kan maken, zullen ze zeker uiteenvallen. “Marketing moet gaan bewegen richting connacting, dit is een woord dat staat voor verbinden en activeren”, verklaart Dennis. Hij bedoelt hiermee dat bedrijven actief de verbinding met de klant en andere stakeholders moeten gaan opzoeken, faciliteren en realiseren.

Manifest
Op de site tref je een manifest aan. Dit document wordt ingeleid met de woorden:
‘Burgers staan zowel aan het begin als aan het eind van de waardeketens. Hun basisbehoeften zijn wat ons betreft het vertrekpunt. Pensioenkapitaal en spaargeld worden door bedrijven en dienstverleners dienstbaar geïnvesteerd. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er voldoende gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. Een sterke natuur, nationaal en internationaal. En aan het eind van een welbesteed leven een zorgeloze oude dag.’

Prachtig betoog en food for thought. Het manifest is een uitnodiging tot het verhaal van de toekomst dat perspectief biedt. Die overkomt je niet, maar maken we namelijk met zijn allen! Je bent van harte welkom jouw bijdrage aan dit manifest te leveren. Ik zou zeggen go!

Het Give Marketeers A Break Event: 12 januari 2012.

 

Advertisements

De marketeer gaat op reis (Deel 5)

December 16, 2011

De marketeer gaat op reis en neemt mee: toekomstperspectief! De wereld staat op zijn kop maar heel veel bedrijven leven nog in de 20e eeuw. Ze leiden hun bedrijf op directieve wijze, zetten product of dienst centraal in plaats van de mens, leven in de illusie van de maakbaarheid en marketing is onderdeel van deze illusie geworden. “Weet je, achteraf gaan we deze crisis als revolutie zien”, aldus Edwin de Bree. Op 12 januari a.s. is hij een van de storytellers tijdens het Give Marketeers A Break event.

Netwerkbedrijf
Edwin: “De illusie van maakbaarheid is iets wat we moeten leren loslaten in bedrijven. Zoiets als planning bestaat niet. Zaken lopen vaak door elkaar heen en pas achteraf kun je het proces vaststellen in plaats van vooraf. Bedrijven hebben processen altijd als gecompliceerd gezien, maar je hebt een holistische blik nodig om te onderkennen dat we in netwerken gaan samenwerken. De wereld wordt eerder complexer mede door de technologische vooruitgang. We zitten nu midden in de overgangsfase naar de netwerkeconomie.” Edwin begeleidt bedrijven bij de transitie van een hiërarchisch geleid bedrijf naar een netwerkbedrijf. Daarnaast verzorgt hij workshops en masterclasses over nieuw organiseren (organisatie3.0) en pleit hij met zijn bedrijf Ondernemerschap NU! voor ondernemerschap in organisaties.

Holistisch
“Eigenlijk is er in korte tijd veel gebeurd. Je ziet machtsstructuren verdwijnen, de boel staat op zijn kop. Marketing moet juist nu al zijn vakmanschap inzetten en zich de vraag stellen hoe klantwaarde te organiseren. Dit is best lastig want al een eeuw lang staan systemen centraal en mensen worden in het systeem gepropt. Nu komen mensen – en dus klanten – centraal te staan. Marketing wordt gezien als een functie, maar zou eerder holistisch moeten worden ingezet. De tools die bedrijven in handen hebben binnen deze veranderingen zijn nog uit het industriële tijdperk. Organisaties raken stuurloos en varen mee op een wilde rivier”, verklaart Edwin. Met de klant centraal stellen, bedoelt hij zeker niet dat de klant koning is. Volgens hem impliceert dat de weg van afhankelijkheid en de minste weerstand. Organisaties moeten meepraten in plaats van meedenken met de klant en vragen stellen. Dit doe je door ondernemerschap te tonen.

Toekomstperspectief
Edwin schetst duidelijk het beeld dat oude hierarchiëen aan het afbrokkelen zijn. Ik kom regelmatig organisaties tegen die dit inzicht hebben en inzien dat de wereld verandert. Er zijn zelfs bedrijven die beseffen dat veel functies naar aanleiding van de veranderingen zullen verdwijnen. Misschien zelfs de functie van marketeer! Een bedrijf als Seats2meet.com is ook succesvol zonder. Hoe zit dat? Edwin:“We hebben marketeers nog wel nodig, maar wel die toekomstperspectief bieden. Het is belangrijk om aangehaakt te zijn in een veranderende wereld. Daarom is aansluiten bij het Give Marketeers A Break event zo essentieel. Ze zitten soms klem in traditionele omgevingen waar men zich niet kan voorstellen dat bedrijven als Facebook en Google met gemak, en waarschijnlijk ook met veel succes, een bank kunnen beginnen. Het bedrijf dat zich het gemakkelijkst zal aanpassen aan de veranderingen zal overleven. Traditionele bedrijven zetten marketing om stakeholders uit te melken en ontkennen daarmee de realiteit. Vaak doen ze dit op aandringen van shareholders die menen kapitaal en mensen te bezitten, terwijl er zoveel in en rondom het bedrijf gebeurt waar ze geen vat op hebben. Ze zijn in bezit van een luchtbel, meer niet.”

Het Give Marketeers A Break event: 12 januari 2012

Hieronder een video van Edwin van de Bree over zijn deelname aan het Give Marketeers A Break event: