De marketeer gaat op reis (Deel 4)

De marketeer gaat op reis en neemt mee: sociaal kapitaal! Bedrijven zien de samenleving om hen heen in razend tempo veranderen en zo ook hun personeel. Ze kijken machteloos toe en weten niet hoe aansluiting te vinden bij de mens; of dat nou de klant is of hun medewerkers. Mariëlle Sijgers, co-founder en Professional Connector van Seats2meet.com (Seats2meet), is een koploper als het gaat om het snel oppikken van de veranderingen en je bedrijf hier slim op in laten spelen. Haar verhaal illustreert hoe Seats2meet aansluiting met de mens succesvol in gang heeft gezet zonder al te veel marketingkosten.

Serendipiteit

Het valt mij op dat veel bedrijven nog steeds denken dat hun product of dienst centraal staat en vermarkten het daarom op ongeïnspireerde wijze. Ze hebben er geen verhaal omheen gebouwd en focussen zich alleen op hun corebusiness. Maar waar gaat het nou eigenlijk echt om? In welke business zit je of zou je ook kunnen zitten? Waar zit je klant nou echt op te wachten? Als je bij Seats2meet Utrecht langskomt zou je simpelweg kunnen denken dat dit bedrijf vergaderruimte verhuurt. Eenmaal binnen zie je die algemene ruimte bomvol met mensen die druk met elkaar in de weer zijn. En wacht eens, ze hebben gratis Wifi, een online community en hey kijk, die mensen wordt bovendien gratis lunch aangeboden. Wat is hier aan de hand?

“Seats2meet is de wereld van ontmoetingen, veelal van ZZP’ers (of liever gezegd ZP’ers – Zelfstandige Professionals), maar ook van professionals in loondienst. Wij verbinden deze groepen in de gehele breedte. Wij bouwen een brug tussen verschillende inzichten en brengen zo mensen en groepen dichter bij elkaar. Bij Seats2meet ontmoet je elkaar voor een afspraak. Daarnaast zijn er de toevallige relevante ontmoetingen (serendipiteit) die tot prachtige waardecreaties leiden en dat is waar Seats2meet voor staat!’’, meldt Mariëlle.

Netwerkeconomie

Mariëlle: “Er is nu een onderstroom van mensen die zichzelf aan het organiseren zijn via online communities en sociale netwerken. Ze werken samen en denken voornamelijk in kansen. Die mensen bieden wij graag een podium. Je zou Seats2meet kunnen zien als een sociale economische entiteit waar ZP’ers en mensen in loondienst de dialoog met elkaar aangaan. Het zijn de nieuwe leiders uit het bedrijfsleven die contact zoeken met de ZP’ers, ze staan open voor nieuwe ideeën en zijn daarmee de changeagents binnen de vaak traditionele organisatie waar ze vandaan komen. Ze merken dat voortdurend met hetzelfde team werken te weinig waarde oplevert. Ze komen hier nieuwe waarde halen, dit doen bijvoorbeeld al een aantal consultants van Cap Gemini maar ook veel andere nieuwe leiders.”

Bezettingsgraad

Over en weer wordt bij Seats2meet met sociaal kapitaal betaald. Dit staat voor kennis en talent delen en openstaan voor ontmoetingen. Als je daar geen zin in hebt, kun je natuurlijk ook kiezen voor een ruimte met privacy in één van de besloten vergaderlounges. Hiervoor betaal je dan gewoon met ‘oud’ economisch kapitaal. De actuele stoelprijs wordt bepaald op basis van 32 randvoorwaarden.
En al die bezoekers, met name de ZP’ers, twitteren er lustig op los. Ze zijn dolenthousiast over de entourage, de faciliteiten en uiteraard de gratis lunch. Zij doen sales- en marketing! Er is genoeg ruimte, dus waarom nog plekken of ruimten leeg laten staan? Wegbewegen van schaarste en denken in overvloed is de hoofdgedachte van deze Blue Ocean organisatie.

Toch zie je overal in Nederland veel leegstand van kantoorpanden of tref je er geheel onbezette verdiepingen aan. Hier wordt kaptiaal alleen nog met geld geassociëerd, ofwel met schaarste. Mariëlle: “Ons vergaderconcept Meeting Plaza, waarmee we al ruim 20 jaar actief zijn, had gemiddeld door het jaar heen een bezettinggraad van 60%, nu we de ZP’er centraal hebben gesteld is deze bezetting van de totale ruimte dagelijks meer dan 90%. Je moet kijken naar de totale bezettingsgraad, er is nu veel meer spreiding in het gebruik van de ruimten gedurende de week. Je ziet soortgelijke bedrijven dit ook wel doen, maar die vragen dan geld voor de lunch. Dat is niet handig want je verliest zo de waarde van a-synchrone wederkerigheid (Het gegeven dat wanneer je iets weggeeft je dit altijd weer terugkrijgt). De ZP’ers die hier komen, vergeten ons niet en zullen naar ons verwijzen als hun klanten vergaderruimten zoeken. Of ze zullen zelf zalen gaan boeken bij ons om trainingen e.d. te gaan geven.”

Transitieproces

Heel slim dat Seat2meet zich richt op ZP’ers, het is een enorme groeimarkt die over vijf jaar 40 tot 50 procent van de arbeidspopulatie uitmaakt, lees ik in hun Philosophy document. De samenwerkende ZP’ers, steeds in verschillende samenstellingen en voor verschillende opdrachtgevers (clusters van waardenetwerken), wordt in zijn totaliteit de Mesh genoemd. Seats2meet faciliteert in feite hun on- en offline ontmoetingen. Mariëlle zit middenin deze nieuwe wereld en tijdens het Give Marketeers A Break event is zij de uitgesproken verbinder met de oude wereld waar veel marketeers zich nog in bevinden. Mariëlle: “Ik wil de deelnemers aan deze uitdagende dag vertrouwen geven en handvatten bieden om ook het transitieproces in te gaan. Hen laten weten welke stappen te zetten.”

Op 11 april 2011 lanceerde Ronald van den Hoff het boek Society3.0. Hij is mede eigenaar van CDEF Holding BV waaronder de disruptive Blue Ocean formules van Seats2meet vallen. In dit boek voor wereldmensen, zoals Ronald het noemt, is het voorwoord van Mariëlle. Hierin meldt zij: “Essentieel binnen ons Seats2meet  gedachtegoed zijn de sociale verbindingen die mensen er leggen. Hier ontstaat namelijk de nieuwe waarde en dat is nu net het belangrijkste ingrediënt om onze Society 3.0 samen vorm te geven!”

Seats2meet heeft duidelijk een brede blik als het om hun product of dienst gaat. Zij pakt de leidersrol binnen de veranderende samenleving. Het bedrijf van morgen is het bedrijf die dit begrijpt en op hun weg naar de toekomst zich aansluit bij de mens.

Het Give Marketeers A Break event: 12 januari 2011

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: