Archive for June, 2011

Het greenwashing geneuzel voorbij

June 25, 2011

Donderdag 9 juni jl. gaf ik een korte lezing over shared value bij het Unconference van het StartupCafé georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam. De dag daarna zie ik dat er bij het Financieele Dagblad een sponsored magazine is bijgevoegd van de Delta Lloyd Groep met daarin staat een artikel over duurzaamheid. We zijn de hype voorbij staat er, consumenten ervaren het als een goedkope marketingtruc, het wordt tijd om je af te vragen welk effect verduurzaming heeft op de bedrijfresultaten.

Open en bloot

Shared Value overstijgt het greenwashing geneuzel. Met shared value worden maatschappelijke problemen aangepakt, dus niet alleen milieugerelateerde onderwerpen. Delen van de winst gaan naar maatschappelijke projecten. De mensen die erbij betrokken zijn profiteren ervan en door de diensten en producten te kopen van de sponsor van die projecten pompen ze in feite het geld terug naar het bedrijf en bezorgen ze hen winst. Deze projecten vinden zowel in derde wereldlanden als in het Westen plaats. Het gebeurt open en bloot. Met het aanpakken van maatschappelijke problemen wordt geld verdiend. Prima systeem vind ik en een betere optie dan geld te geven aan allerlei goede doelen en daarbij horende instanties waarvan je niet zeker weet of je geld goed terecht komt. Het is een zaak van iedereen deze problemen op te lossen, dus ook van bedrijven.

Shakti project

Zeer succesvol is het Shakti project van Hindustan Unilever. In India sterven er jaarlijks vele kinderen als gevolg van de slechte hygiëne. In India is Unilever vrouwen gaan opleiden hoe je meer hygiënische toepast in je leven. Deze multinational heeft van deze vrouwen ondernemers gemaakt. Het zijn er ondertussen 45.000. Na de training leiden zij andere vrouwen op hygiënischer te worden en doen dit inmiddels in 100.000 dorpen verdeeld over 15 provincies. Deze dames kopen uiteraard na de opleiding de Unilever producten. Dit project bezorgt Unilever India 5% van de omzet. De bedrijfsresultaten zijn hier helder.

Blikvernauwing

Naast Unilever zijn er ondertussen aardig wat multinationals die zich ook met Shared Value bezig houden: Microsoft, Nestlé, Wal-Mart en GE (Ecomagination). Micheal E. Porter zegt ook niet voor niets in zijn artikel Creating Shared Value in Harvard Business Review van januari-februari 2011: “Companies must take the lead in bringing business and society back together…The solution lies in the principle of shared value, which involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges. Businesses must reconnect company success with social progress.” Hij is daarbij open over het eigenbelang van bedrijven: “Societal needs, not just conventional economic needs, define markets, and social harms can create internal costs for firms.”

Volgens Porter is er de laatste jaren een blikvernauwing ontstaan t.a.v. het begrip kapitalisme. Het zou zogenaamd alleen iets zijn om in te zetten zodat er winst wordt gemaakt die ervoor zorgt dat er werkgelegenheid ontstaat, lonen worden betaald, investeringen worden gedaan en belastingen betaald. Maar dat kapitalisme moeten we opnieuw gaan uitvinden zodat er een situatie onstaat waarbij de gehele maatschappij van de winst kan profiteren. Interessant genoeg is dit in feite ook de achterliggende gedachte bij de tegenhanger van Porter qua strategisch denken, Blue Ocean Strategy. De laatste zinnen van dit boek uit 2005 in Appendix C zijn: “This creates a win-win scenario. A breakthrough in value is achieved for buyers, for the company, and for society at large.” Ik zou zeggen het is win-win-win die Blue Ocean Strategy!

Met de inzet van Shared Value vervaagt in feite het onderscheid tussen profit en non-profit (goede doelen) organisatie. Het onderscheidend vermogen gaat zitten in je waardeketen  en hoe je hiermee naar buiten treedt en welk inkoopgedrag je ermee vertoont.

Advertisements

What’s Appening?

June 11, 2011

Réculer pour mieux sauter, eerst een stapje terugdoen en het overdenken om daarna de juiste keuze te maken en je er volledig aan over te geven. Dat is wel de algehele conclusie die je kan trekken na het bezoek aan het 15e VINT Symposium. Het stond dit keer in het teken van ‘The App Effect’.

Digital natives
We staan als nieuwe media gebruikers op de T-splitsing van het fysieke tijdperk en het tijdperk van bits en van het ‘ik ben empowered’ (me-goism) en het ‘wij zijn empowered’ (new commons). Met lef en vertrouwen kunnen we van de T-splitsing een rechte weg naar de nieuwe betere wereld maken die we voor ogen hebben. Maar technologische veranderingen kondigen zich meestal aan bij de immigranten van die technologie, net zoals dit gebeurde met de opkomst van TV en internet. Toen veranderde de wereld ook niet en de digital natives, zij die direct opgroeien met de nieuwe technologieën, werden zo de wereld van command & control ingesleurd. Als dat nu met de opkomst van nieuwe media en apps weer gebeurt, zal er voorlopig weer niets veranderen. Het is volgens mij aan de digital natives om als modern hippies hiertegen te gaan rebelleren.

Er zijn nu al 425.000 apps en elke week komen er 15.000 nieuwe bij. What’s Appening? Maken al die nieuwe (sociale) media en bijkomende gadgets je onderdeel van een steeds slimmere of dommere kudde? Maarten van Rossem, die het symposium afsloot, maakte op heldere en hilarische wijze duidelijk dat 90% van wat er op en in media staat van uiterst dubieuze kwaliteit is. Daarom is het zeker niet interessant om altijd connected te zijn. “Je bent pas echt belangrijk als je onbereikbaar bent.”

Disruptief
Mijn held Gerd Leonhard was een stuk positiever. We moeten op zoek naar interconnected business modellen, waar cloud, crowdsourcing en mobile onderdeel van zijn. Bedrijven zullen het lef moeten hebben disruptief aan de slag te gaan en experience onderdeel te laten uitmaken van het business model. De CEO Vodafone Nederland, Jens Schulte-Bockum, was duidelijk nog niet eens toe aan een innovatief business model, laat staan disruptief. Hij kwam met het idee klanten te laten betalen voor ongelimiteerde datatoegang voor bijvoorbeeld Facebook of Youtube. Gaaaappp!

Andreas Sjöström, mobile guru bij Sogeti en mobile spindoctor van Microsoft’s Steve Ballmer (ving ik in de wandelgangen tijdens de borrel op) maakte duidelijk dat met apps een nieuw (marketing) kanaal is geboren. Fascinerend vond ik het verhaal van Alexander Klöpping. Hij meldde dat er in Japan een concert is gegeven door een hologram. Als über gadget- en nieuwe media lover zei hij dit alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als digital immigrant moet ik deze ongein echt aan mij voorbij laten gaan.

Empowerment
De verschuiving naar een steeds plattere organisatie als gevolg van de digitalisering kwam aan bod via Ted Schadler, co-auteur Empowered, en Menno Lanting, auteur Connect en Iedereen CEO. Met het empoweren van medewerkers gaat het niet zo hard: “ Maar 10% de CEO’s snapt dat empowerment van medewerkers essentieel is om optimaal je empowered klant te bedienen’’, liet Ted weten. “Als bedrijven niet aan empowerment gaan toegeven zal talent op den duur weglopen en je trekt ze ook niet meer aan. Daarnaast zullen je klanten je hierover onder druk zetten.” Sander Duivestein van VINT gaf nog eens aan dat er altijd weerstand zal zijn bij technologische vernieuwing. Niet iedereen wil hieraan, maar ondertussen staan bedrijven onder druk. “Data is the new oil’’, verkondigt hij en je kunt maar beter meer verbeeldingskracht hebben als mensen met nieuwe ideeën komen, anders kan het wel eens snel met je bedrijf afgelopen zijn. Onderstaande video verklaart veel.