Archive for August, 2010

Co-creatie van waarde is overal!

August 17, 2010

Van geïsoleerd naar connected, van onbewust naar geïnformeerd, van passief naar actief. Dat is ongeveer het proces geweest dat klanten en consumenten de afgelopen jaren hebben doorlopen. Met de toegang tot meer informatie nemen consumenten besluiten die beter gefundeerd zijn. Voor bedrijven en instellingen die gewend zijn de informatiestroom naar buiten toe te beperken, is dit  een radicaal proces geweest. Wereldwijd dagen miljoenen mensen, die nu door sociale netwerken verbonden zijn, gezamenlijk de conventies uit van de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de overheid, het onderwijs en de corporate sector. Uiteraard zijn er nog steeds grenzen aan de informatie per geografisch gebied, maar die zijn snel aan het vervagen en veranderen hiermee het begrip concurrentie. De rol van de consument is aanzienlijk veranderd. Zij bepaalt en kiest steeds meer zelf en zet de traditionele top-down communicatie op zijn kop.

Marktgericht opereren

Het resultaat van de veranderende rol van de consument van bovenstaand proces is dat het voor bedrijven steeds lastiger wordt autonoom producten te ontwerpen en te ontwikkelen, marketingboodschappen te vervaardigen en verkoopkanalen te controleren zonder dat de consument zich daarmee bemoeit. Het spreekt daarom bijna als vanzelf dat, als je als bedrijf de transparantie van je bedrijf en dat van je concurrentie wilt overleven, het aangaan van een zeer goede relatie met de klant essentieel is. Die relatie moet zelfs zo goed zijn dat je je klanten zoveel mogelijk bij alle processen in je bedrijf betrekt. Dit heet heel mooi: co-creatie van waarde.

Ook in de zorg, in het onderwijs en op het gebied van werk en inkomen wordt de klant nadrukkelijker de baas. De overheid delegeert steeds meer verantwoordelijkheden op deze terreinen naar het individu, dat zo de regie in handen krijgt. Dit betekent dat er ruimte komt voor marktgericht opereren en dat er gewerkt moet worden aan het verkrijgen van een goede marktpositie. Met het oog op de  aankomende bezuinigingen ga je dit als non-profit of overheidsinstellling in je eentje niet redden. Ook hier moeten grenzen doorbroken worden en gaan instellingen onderling en met klanten samenwerken. Dit vergt een behoorlijke ommekeer bij deze instellingen, er vindt namelijk een radicale innovatie plaats. Maar in feite zal het de instellingen en de gehele maatschappij goed doen zolang, in de traditie van mijn Blue Ocean Strategy achtergrond, er meer op kosten omlaag gaan en de waarde naar de klant toe omhoog gaat.

Advertisements

Temperamentvolle waarde-innovaties

August 12, 2010

Al die negatieve berichten over financieel gerommel in de knoflook- of olijflanden de laatste maanden komen mij als half Italiaanse de neus uit. Innovatie op financieel gebied gebeurt juist daar, en wel in Spanje en Italië!

Prachtige voorbeelden van de klant centraal stellen en waarde-innovatie zijn de banken Caja Navarra in Spanje en CheBanca! in Italië. Het is wellicht aanmatigend maar Caja Navarra presenteert zich online als een eerlijke bank en spreekt via een avatar oprecht de klant toe over het duistere verleden van banken die voor heel wat problemen hebben gezorgd. Ik stond toch even gek te kijken toen ik deze toespraak hoorde. Bij Caja Navarra zijn klanten volledig op de hoogte waar hun geld naartoe gaat want de klant bepaalt dit. Ongeveer 30% van de winst gaat naar liefdadigheid en sociale projecten. De klant ziet online het overzicht van de projecten en kiest in welke geïnvesteerd gaat worden. Deze projecten vinden in heel Spanje plaats; je kunt als klant een project kiezen dat echt na aan je hart ligt, bijvoorbeeld dat het te maken heeft met de school waar je kinderen op zitten. Tevens kun je je als vrijwilliger opgeven om mee te helpen aan de opbouw van een sociaal project. Deze bank is geheel opgezet volgens transparantie2.0 en betrokkenheid2.0. Bovendien een ware sociale innovatie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Van tijd tot tijd doen klanten een online een assessment om de bank te beoordelen op kenmerken als idealisme, holistische visie, biologisch verantwoorde projecten en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tevens kunnen klanten participeren in een community (digital cancha) waar ze de blogs van bedrijven bekijken die klant zijn en hierop reageren. Op dit moment is Caja Navarra het grootste sociale netwerk in Spanje.

CheBanca! (vertaling: Wat een bank!) heeft een bankconcept neergezet dat zich richt op jongeren: beleving, geur en smaak staan centraal. Het retailconcept is een vertaling van de merkwaarden Simplicity, Transparancy en Innovation. Er is een spaar- en betaalrekening en de rente wordt vooraf betaald. Het zouden geen Italianen zijn als ze ook veel investeren in de look en feel van de bank. Het ontwerpconcept heet ‘Natural Tech’; het draait om teruggaan naar de essentie, de warmte en het licht van de zon. Het kantoor in Milaan is zo ingericht dat de klant letterlijk centraal staat (zoals de zon in het planetenstelsel) en alle activiteiten vinden hieromheen plaats. Er wordt ook gesuggereerd, Italianen kunnen namelijk ook goed afkijken, dat het Italiaanse kantoor deels is gebaseerd op de ING Direct cafe’s in de Verenigde Staten. Wat dat laatste betreft moet ik bekennen dat qua inrichting een bank als de ING ook goed bezig is. De Italianen hebben het concept alleen beter uitgewerkt en een stap verder gezet richting de klant. En als ik het goed heb begrepen zijn we in Nederland ook goed bezig, tenminste als het om de buitenkant gaat. De komende jaren gaan 150 SNS kantoren plaatsmaken voor 300 SNS Winkels met een mooi retailconcept. Nu de binnenkant nog zoals bij Caja Navarra.