Archive for May, 2010

Nederland officieel hersendood op het gebied van innovatie?

May 6, 2010

Op 1 mei 2010 verscheen er op de voorpagina van de NRC de kop: Aanjagen van innovatie is mislukking. Hoe alarmerend ook, het is een bericht dat in 2006 al in de kranten stond. Jaren van struisvogelpolitiek hebben innovatie doen verstommen en het onder het zand begraven. Op 4 mei kunnen we voortaan ook twee minuten stilte houden voor de hersendood van de Nederlandse innovatie, met dit bericht is het officieel geworden.

Er verschijnen blijkbaar genoeg goede rapporten over innovatie, zo meldt het NRC, maar het ontbreekt aan de vertaling in beleid. Het Innovatieplatform – in 2003 opgericht om ‘de innovatiekracht van Nederland te versterken’ – heeft nauwelijks iets bereikt. In 2008 is er nog een verwoede poging gedaan het budget voor het innovatieplatform te verhogen van 1 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro per jaar. Je vraagt je af, waar is al dat geld naartoe gegaan? Waarschijnlijk naar het schrijven van al die mooie rapporten.

De rapporten van het Innovatieplatform zijn vast mooie academische verhalen, maar vertellen de bedrijven niet hoe je met innovatie in je bedrijf aan de slag gaat en dit vertaalt naar actie. Die rapporten moeten worden omgezet naar een implementatie ervan in beleid, en de proactiviteit en creativiteit van de medewerkers binnen een organisatie stimuleren.

Om echt innovatief te denken – en dit is hard nodig binnen de steeds fellere internationale concurrentiestrijd – zal je als bedrijf pas weer floreren als je iets nieuws bedenkt voor een nieuwe markt. Een markt waarin zich nieuwe klanten bevinden die je nu nog niet hebt. Alleen zo kun je de concurrentie achter je laten. Dit vergt veel lef en moed, maar het zet je bedrijf wel op de kaart. Deze attitude reikt verder dan innoveren op het gebied van technologie en R&D, waar volgens mij de NRC in zijn artikel teveel de focus op legt. Lef en moed toon je als je de grenzen van je business model gaat verleggen, de waardeketens van partners en zelfs concurrenten gaat verkennen en daarbij  bedenkt hoe je door samenwerking (co-creatie) nog meer waarde aan de klant biedt.

Blue Ocean Strategy is een methode om op innovatieve wijze naar je bedrijfsmodel te kijken. Je ontdekt tijdens het toepassen altijd wel zaken die je kunt verbeteren; je blijft je niet blind staren op wat zogenaamd je markt en je klant is. Je blik wordt ruimer en er openen zich lucratieve kansen die je eerst niet voor mogelijk had geacht. De ideeën die hieruit voortkomen kun je uitermate praktisch toepassen in je beleid. Ze vergroten je innovatiekracht en je levert een bijdrage aan de kenniseconomie. Wat wil je nog meer?

Advertisements